Vi er i klubben hver Onsdag fra kl. 19.00
Eller brug mail, facebook eller kontakt en fra bestyrelsen
 

 Formand

Leif Jensen
Mail:  samsoevej@live.dk
Hjemmesiden

Jim Lorenzen
Mail: zen63@live.dk
   
Bestyrelsen
Formand: Leif Jensen tlf. 6174 0468 Mail:   samsoevej@live.dk
Næstformand: Leif Petersen tlf. 2240 7069 Mail: lps@bbsyd.dk
Kasserer: Manuela Steffen
tlf. 2871 5111
Mail: manuelasteffen6430@gmail.com
Sekretær:  Dinah Rohde
tlf. 6053 1674
Mail: rohde.dinah@gmail.com
Bestyrelsesmedl:  Max L. Jensen tlf. 3029 0927 Mail: max-landt@hotmail.com
Bestyrelsesmedl:  Jesper Jørgensen tlf. 4082 6405 Mail: jesper@takeware.dk
Bestyrelsesmedl:  Ole Walther tlf. 3152 4666 Mail: mistertackle@bbsyd.dk